Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Als partners eenmaal hebben besloten te scheiden, begint een verwarrende periode.
U wilt uit elkaar, maar het kost tijd om dat praktisch te regelen.
In de tussentijd gaat het leven door, en moeten u en uw partner ergens wonen.
Het is vaak moeilijk om onder één dak te blijven wonen. Maar wat als je het niet eens kunnen worden wie de woning verlaat, al is het maar tijdelijk?
Of als jullie alvast gescheiden zijn gaan wonen maar de een niet wil betalen voor de kosten van de ander om in zijn levensonderhoud te voorzien?

In deze gevallen kan men de rechtbank vragen een zogeheten voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor moet men naar een advocaat.
Gesprek met advocaat

De advocaat zal eerst grondig bespreken of de twee scheidende partners niet toch een praktische regeling kunnen afspreken.
Als de advocaat ook mediator is, zal hij het liefst met beide partners spreken om te zoeken naar een oplossing. Wordt er geen oplossing gevonden, dan kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om een voorlopige voorziening uit te spreken
Zitting bij de rechtbank

Er volgt dan een zitting waarin beide partijen (in feite hun advocaten) hun standpunt bepleiten. De rechtbank doet heel kort na de zitting uitspraak.

De uitspraak kan over de volgende kwesties gaan:
  • het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen;
  • de alimentatie voor de partner en de kinderen;
  • de boedelscheiding;
  • het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen
De rechter bepaalt dan wie tijdelijk de woning mag gebruiken, hoe het gezag en de omgang met de kinderen eruit ziet en de kinder- en partneralimentatie.
Tevens kunnen noodzakelijke financi√ęle voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de huishouding en levensonderhoud.
De uitspraak heeft bindende kracht, net als een vonnis, en de partijen moeten zich daar dus aan houden.