Hoe werkt scheidingsmediation?

 
Scheidingsbemiddeling is een vorm van mediation, ook wel scheidingsmediation genoemd.
De vFAS advocaat-scheidingsmediator heeft niet alleen de taak om de communicatie tussen de partners te bevorderen, maar ook om de partners juridisch goed te informeren. De mediator stelt zich neutraal en onpartijdig op, zoals het bij de positie van mediator past.
Mediation gaat uit van principes als vertrouwelijkheid, (financiƫle) openheid van zaken en respectvol met elkaar omgaan; afspraken zijn pas bindend als er een overeenkomst, een convenant, tot stand komt en dit convenant door de partners is ondertekend.
De mediator begeleidt de partners bij hun onderhandelingen en helpt bij het vinden van hun eigen oplossingen. De mediator controleert of de door de partners gevonden oplossingen juridisch mogelijk zijn en heeft zelf geen beslissingsbevoegdheid.
Als de partners tot overeenstemming zijn gekomen, legt de scheidingsmediator hun afspraken vast in een 'convenant".
Vervolgens regelt de mediator de juridische afwikkeling van de relatie, het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechtbank en draagt de mediator zorg voor inschrijving van de beschikking in de registers van de Burgerlijke Stand. Daar merken de partners verder weinig van. Zij hoeven niet voor een rechter te verschijnen.
De betrokken kinderen van 12 jaar en ouder worden wel door de rechtbank uitgenodigd voor een gesprek.

Meer informatie over de vFAS en haar leden vindt u op: vFAS.nl
MFN Registermediator